Å kjenne Jesus og bli forvandlet av Ham

Vi ønsker å kjenne Jesus og bli forvandlet av Ham.

Å være en kristen betyr å følge Jesus. Vår tro handler ikke om regler og ritualer, det handler om vår relasjon til Jesus. Defor er vi opptatt av å bygge fellesskap der vi bruker tid på å være sammen med Jesus gjennom å lese i bibelen, høre undervising, be til Gud, synge til Gud, delta i nattverden - kort fortalt søke Gud sammen.

Jesus sa: "Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg." Joh. 15:4

Paulus skriver: "Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne." Rom 12:2

Under her kan du lese om våre ulike fellesskap som har som hensikt at vi skal bli bedre kjent med Jesus og la Han forvandle oss.

Powered by Cornerstone