Søndager

Hver søndag møtes vi for å feire!

Kveldsmat

Søndager

Første søndag i måneden samles alle sammen til Kveldsmat klokken 19:00. Kveldsmat er en litt annerledes samling enn en vanlig gudstjeneste. På Kveldsmat ønsker vi å presentere evangeliet på en lett og inkluderende måte. Kveldsmat er et godt sted å komme både for trofaste kirkegjengere og for de som ikke kjenner seg helt hjemme på en vanlig gudstjeneste. På Kveldsmat sitter vi rundt småbord og får servert underholdning, tale og mat - til inspirasjon og oppmuntring.


 

Søndager

Gudstjeneste

Søndagene mellom første og siste søndag hver måned samles de voksne til gudstjeneste og barna i sin egen barnekirke klokka 11:00. 
Gudstjenesten er vår storsamling, der vi kommer sammen for å lovsynge, be, lytte til Guds ord og noen ganger feire nattverdsmåltid. Vi ser på gudstjenestene som et møte mellom Gud og oss. Der kan vi møte Gud både personlig og som et fellesskap. Vi tror at Gud ønsker å tale til oss i gudstjenestene og at hans ord er levende og relevant i våre liv og i vår hverdag. Vårt mål er at alle skal føle deg velkommen på gudstjenestene våre og at du kan finne deg til rette hos oss. Gudstjenesten varer ca. 1 time og 15 min etterfulgt av kirkekaffe med tid for prat i underetasjen.


 

"Alle-sammen-gudstjeneste"

Søndager

Siste søndag i måneden samles vi til "Alle-sammen-gudstjeneste" klokken 11:00. Denne form for gudstjeneste er lagt opp til å treffe barn fra 5.-7.klasse spesielt. Da vil de mindre barna kunne finne det som skjer spennende og de voksne vil også synes at det som blir formidlet er interessant og lærerikt. Innholdet i "Alle-sammen-gudstjenestene" er hentet fra SHOW IT-konseptet eller fra Barnekirken Awana.

 

Følg med i kalenderen hva som skjer neste søndag.

Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone