Voksne

Her kan du lese litt om våre ulike møteplasser for voksne utenom våre hovedsamlinger på søndager:

Torsdagstreff

Voksne

Annenhver torsdag kl.11:00 - 13:00 arrangeres møteplassen "Torsdagstreff" i underetasjen i Frikirken. Her kan du komme å få med deg en bibeltime, litt sang, lunsj og god prat rundt bordene. Torsdagstreff er åpent for alle uten påmelding. Se kalenderen for å finne neste samling.

 


Misjonsringen

Voksne

Siste onsdag i måneden kl.19:00 arrangerer Misjonsringen en samling med fokus på misjon og våre egne misjonsprosjekter. Dette er helt åpne og uforpliktende samlinger med andakt eller vitnesbyrd fra misjonsreiser, sang, kveldsmat, misjonsinformasjon og bønn for våre utsendinger. Se kalenderen for å finne neste samling.


Stille kveld i Tårnrommet

Voksne

2-3 mandagskvelder i semesteret arrangerer vi Stille Kveld i Tårnrommet. Stille Kveld er en utvidet Bibel- & bønnekveld. Her begynner vi å be en felles kveldsbønn og lytter til musikk for å falle til ro og lande i stillheten. Så får alle utdelt en Bibeltekst med noen refleksjoner rundt, til meditasjon. Alle finner så en plass i kirkebygget der man kan finne ro, hvile, lytte til Gud og la han ha omsorg for oss. Etter en stund serveres kveldsmat, før den stille tiden fortsetter enten ved å sitte ned eller gå en tur ut. Kvelden avsluttes i fellesskap med en liten frivillig delerunde. Vi legger vekt på at kvelden ikke skal inneholde noen form for krav eller prestasjonspress. Det råder stillhet gjennom hele kvelden. Du behøver ikke å forholde deg til noen, men kan trygt få oppholde deg på « Indre bane» uten å bli forstyrret. Vi ønsker å legge til rette for at du kan få være i Guds nærhet. Stille Kveld koster kr.50, - for utgifter til strøm, kaffe , te o.l. Vil du være med på en stille kveld, meld deg på til Else Jorunn 48130812. Se kalenderen for å finne neste samling.


Familiesamling - i samrbeid med Den norske kirke

Voksne

Familiesamlinger arrangerer en uformell samling med tacomiddag, aktiviteter og andakt for hele familien, i Tingsalen én fredag i måneden. Her kan du komme rett fra jobb, barnehage og skole. Dørene åpnes kl. 16.30, tacoen er klar kl. 17.00. Kr. 100,- pr. familie. Familiesamling arrangerer også en årlig tur til Gautefall om vinteren (februar/mars). Se kalenderen eller Familiesamlinger i Lillesand på facebook for å finne neste samling.


Temakveld

Voksne

1-2 ganger i semesteret arrangerer vi temakveld med foredrag om tidsaktuelle tema knyttet til tro og kristenliv. Disse temakveldene bygges naturligvis opp rundt det aktuelle foredraget, men vel så viktig er tiden til samtale rundt tema i grupper. Temakveldene inneholder også enkel servering. Se kalenderen for å finne informasjon om neste samling.


Aktiv Fritid - i samarbeid med Røde Kors, Mental Helse og Lillesand Kommune

Voksne

Aktiv Fritid er et knippe aktiviteter for enkeltmennesker med psykiske utfordringer, isolasjon, rusrelaterte utfordringer og ensomhet, samt familie, barn og pårørende av disse. Målet er å skape nytt sosialt nettverk for den enkelte og gi tilbud til å komme ut av isolasjon for å få et bedre liv. Oppleve mestring og glede. Aktiv Fritid har mange tilpassede og etterspurte aktivitetstilbud med lav sosial terskel for å delta. Vi har hvert år de siste tre årene nådd ut til 120 mennesker i aldersspennet 2 til 88 år. Noen har vært innom en kort tid, mange har vært med hele tiden. Prosjektet har gjennomført fast treffested på møtestedet «Gleden» to ganger i uka. Vi har også faste kurs i foto, gitar og maling. Andre aktiviteter har vært månedlige familieturer/ utflukter til åpen gård, hyttetur, aktivitetssenter, ut i skogen og lignende.
Ønsker du å delta eller engasjere deg i noen av Aktiv Fritid sine tilbud, ta kontakt med Kjetil Thomassen. (mob. 416 14 818)


 

 

Powered by Cornerstone