Barnekirken

Barna er viktige for Gud - og viktige for oss! Derfor bygger vi en kirke for barna som ønsker å spille på lag med hjemmet og på den måten være med på å gi barna en relasjon til Gud som varer livet ut.

Velkommen til Barnekirken i Lillesand Frikirke.

Vårt ønske er å være et sted der barna kan lære å kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet

På denne siden kan du lese litt praktisk informasjon om Barnekirken.
Barnekirken møtes annehver uke. De andre søndagene har vi "alle-sammen-gudstjeneste" eller Kveldsmat.

Når barna kommer til kirka på søndag har de nå sin egen inngang i underetasjen. Her blir alle barna registret med navn og telefonnummer til foreldre før de får gå til sin egen gruppe for å leke før samlingen starter. Foreldrene er velkommen til å følge barna i starten til barna er trygge på å være der selv, etterhvert ønsker vi ingen foreldre i barnekirken. Barna vil være i sin gruppe helt til de blir hentet etter gudstjenesten av foreldrene eller den voksne som har ansvar for dem.

Innhold i samlingene

  • Bibel, med en bevisst og planmessig undervisning fra 3-18 år.
  • Grupper, hvor samtale og spørsmål er viktige ingredienser, men hvor betydningen av relasjoner er bærende.
  • Lek & morro, systematisert og planmessig lagt til rette.

Barnekirken vår er inndelt i 3 aldersgrupper:

3-5 år

I denne aldersgruppen får barna lære ulike bibelfortellinger fra både gamle og nye testamentet. Hovedsetningen vi ønsker at skal sitte igjen hos barna, er "Jesus elsker meg." De får undervisning som handler om respekt for Gud og Hans Ord, og de lærer ulike fortellinger fra NT som peker på sannheter om hvem Jesus er.

1.-4. klasse

Barna får undervisning i hele Bibelen gjennom disse årene, og de får lære om både folk og hendelser i Bibelen på en slik måte at det legges et fundament for kunnskap og kjennskap/vennskap med Jesus.

5.-7. klasse

I T&T (Tro og Trening) blir 10-13-åringer intrudusert for kristne sannheter, og hvordan de kan implementere disse i sitt dagligliv. De lærer om misjon og å tjene andre. De får oppleve tilhørighet og lærer hvordan de skal opprettholde positive, nådefylte vennskap. 

Bøker til alle medlemmene

Barna i alle gruppene får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og bruker hjemme. I disse bøkene er det fortellinger man kan lese hjemme og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og man samles i grupper der man snakker sammen om undervisningen og bibelversene. Om barna ikke blir lest for hjemme, går det også fint, det er ikke en forutsetning for å delta i undervisning eller samtale.

Medlemskap

Medlemsskap i Barnekirken

koster 100,- pr. semester.
eller 200,- pr. skoleår.

Betaling skjer på VIPPS #10818

eller kontant ved registrering.
Husk å merke betalingen med barnets navn, fødselsdato og adresse.

Kontakt oss

Leder for Barnekirken
Marianne Gravås
Tlf.: 909 74 029

marianne@gravaas.com

Powered by Cornerstone