KRIK-konfirmant 2020

Vi ønsker alle 9.klassinger velkommen til et unikt år med identitet og tro - som konfirmanter i Lillesand Frikirke!

Hva er KRIK-konfirmant?

KRIK konfirmant er Lillesand Frikirke sitt unike konfirmant tilbud. Programmet bygger på ulike aktivitetssamlinger som kanotur med overnatting, boblefotball, paintball, ski/snowboard-weekend, curling og andre mer vanlige aktiviteter én gang i måneden fra august til april. På disse aktivitetsamlingene får konfirmantene også undervisning i et sentralt tema fra Bibelen.

Når er det konfirmantsamlinger?

Tidspunktet for alle vanlige samlinger er søndager fra 14:00-18:00. KRIK trening fra 14-16 i Møglestuhallen og Konfirmant kveld fra 16:30-18:00 i Frikirken. De søndagene det er spesielle ting som kano, leir, paintball, curling, etc. vil tidspuktet bli opplyst på forhånd.

Dato for samlinger høsten 2019:
8.september                        Kanotur på Grimevann, bli kjent.

20.-22.sep                           Konfirmatleir på Havglimt (sammen med DnK)  Pris: 1000/800,-
13.oktober                           Konfirmantpresentasjon på gudstjenesten kl.11:00
20.oktober                           KRIK + Konf.-kveld

03.november                       KRIK – paintball                                                  Pris: 100
17.november                       KRIK + Konf.-kveld
01.desember                       KRIK + Konf.-kveld
15.desember                       Curling + Konf.-kveld                                           Pris: 200,-

Dato for samlinger våren 2020:
19. januar                            KRIK + konf.-kveld                         
02. februar                           KRIK + konf,-kveld                         
(Vinterferiepause)
01. mars                        KRIK + konf.-kveld.
15. mars                        KRIK + konf.-kveld

20-22. mars                   Ski-weekend på Gautefall     Pris: 700,- (+ eventuelt ski-heis)
29. mars                        KRIK + konf.-kveld.   
(Påskeferiepause)                
19.april                          Utvidet konf.-kveld.                              
25. april                         Konfirmasjonsgudstjeneste    PS! Lørdag

Siste uke i sommerferien 2020 (tirsdag til søndag). Konfirmantleir for alle frikirkene i Aust- og Vest-Agder på Evjetun.
Pris: 3900,- (+ 400 for rafting og 230,- for go-cart, aktivitetene er valgfrie).

Hva lærer man som KRIK-konfirmant?

Som KRIK-konfirmant er vi opptatt av at konfirmanten skal oppleve en økt bevissthet til sin egen tro og identitet. Undervisningen bygger på sentrale tema i den kristne tro:
1: Tro og tvil
Vi snakker om hva det betyr å tro, at tvil ikke er det motsatte av tro, men en naturlig del av livet vårt.
2: Hvem er Gud og hvem er jeg?
Vi snakker om at Gud er den som har skapt oss og den som har gitt oss verdi og mening med livet. Hva er vår identitet som mennesker skapt i Guds bilde?
3: Bibelen og gode vaner
Vi lærer om Bibelen og hvorfor bl.a. bønn, trosbekjennelsen, salmer, gudstjenesten og fellesskap er viktig for en kristen.
4: Jesus som lærer og venn
Vi snakker om Jesus sitt liv, hvilke kloke ting han lærte disiplene sine og om at han oppfordret dem til å følge han.
5: Jesus som frelser og konge
Vi snakker videre om Jesus og hva det betyr at han døde og stod opp igjen.
6: Livet og grensesetting
Vi skal snakke om å ta gode valg og hva som kan hjelpe oss å stå opp for det vi tror er riktig. (Stikkord: kjærester, rusmidler, gruppepress, mobbing på nett, etc.)
7: Menigheten og Den Hellige Ånd
Vi snakker om hvem Den Hellige Ånd er, hva nådegaver er, og hva som er sammenhengen mellom det og å være en del av en menighet.
8: Disippel, jeg?
Vi snakker om hva vi selv tenker om å være en disippel av Jesus. Er det noe for alle? Hva betyr det å følge Jesus i dag?

Hvem kan delta?

Alle som går i 9.klasse er velkommen til å være KRIK-konfirmant. Det krever ikke medlemskap i Frikirken og man trenger ikke være døpt._Om noen ønsker å delta på opplegget, men konfirmere seg i en annen kirke, så er det mulig etter avtale med den aktuelle kirken. Alle samlinger er obligatoriske og må prioriteres før andre fritidsaktiviteter.

 

Powered by Cornerstone