Velkommen som konfirmant!

Vi ønsker alle 9. klassinger velkommen til et unikt konfirmantår med undervisning fra Bibelen, spennende turer, leire, aktiviteter og nye venner!
Vi samarbeider med Frikirkene i Grimstad og Birkeland om de fleste konfirmantsamlingene. I tillegg vil konfirmantene være aktive i menighetens nye ungdomsarbeid - FRIK.

Leder for konfirmantarbeidet vil være Kristian Næss Holm.

Hva lærer man som konfirmant?

Som konfirmant er vi opptatt av at konfirmanten skal oppleve en økt bevissthet til sin egen tro og identitet. Undervisningen bygger på sentrale tema i den kristne tro:
1: Tro og tvil
Vi snakker om hva det betyr å tro, at tvil ikke er det motsatte av tro, men en naturlig del av livet vårt.
2: Hvem er Gud og hvem er jeg?
Vi snakker om at Gud er den som har skapt oss og den som har gitt oss verdi og mening med livet. Hva er vår identitet som mennesker skapt i Guds bilde?
3: Bibelen og gode vaner
Vi lærer om Bibelen og hvorfor bl.a. bønn, trosbekjennelsen, salmer, gudstjenesten og fellesskap er viktig for en kristen.
4: Jesus som lærer og venn
Vi snakker om Jesus sitt liv, hvilke kloke ting han lærte disiplene sine og om at han oppfordret dem til å følge han.
5: Jesus som frelser og konge
Vi snakker videre om Jesus og hva det betyr at han døde og stod opp igjen.
6: Livet og grensesetting
Vi skal snakke om å ta gode valg og hva som kan hjelpe oss å stå opp for det vi tror er riktig. (Stikkord: kjærester, rusmidler, gruppepress, mobbing på nett, etc.)
7: Menigheten og Den Hellige Ånd
Vi snakker om hvem Den Hellige Ånd er, hva nådegaver er, og hva som er sammenhengen mellom det og å være en del av en menighet.
8: Disippel, jeg?
Vi snakker om hva vi selv tenker om å være en disippel av Jesus. Er det noe for alle? Hva betyr det å følge Jesus i dag?

Hvem kan delta?

Alle som går i 9.klasse er velkommen til å være konfirmant hos oss. Det krever ikke medlemskap i Frikirken og man trenger ikke være døpt. Om noen ønsker å delta på opplegget, men konfirmere seg i en annen kirke, så er det mulig etter avtale med den aktuelle kirken. Alle samlinger er obligatoriske og må prioriteres før andre fritidsaktiviteter.

 

PÅMELDING KONFIRMANTÅRET 2023-2024 
Legg til en til 

Powered by Cornerstone