Å sammen gjøre Jesus kjent for nye mennesker

Vi ønsker å sammen gjøre Jesus kjent for nye mennesker

Vårt oppdrag som disipler av Jesus er å dele vårt håp med alle mennesker. Som menighet ønsker vi å gjøre dette både direkte, til folk i vårt nærområde og mer indirekte gjennom å støtte våre utsendinger i midtøsten og asia.

"Om noen av dere har hundre sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den?  Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere: Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse." Lukas 15:4-7

Under kan du lese mer om hvilke fellesskap vi har som har fokus på å gjøre Jesus kjent for nye mennesker.

Velkommen til Alpha! Du finner lokale Alpha-samlinger over hele verden, på caféer, i kirker, på universiteter, i hjemmene og på barer. Denne høsten og vinteren kan du være med på Alpha her i Lillesand.
Les mer
Powered by Cornerstone