Kalender/FriMAT

FriMAT

Vi samler inn og deler ut overskuddsmat fra butikker, bakerier og matsentraler for så å dele ut matkasser til vår neste i en vanskelig økonomisk situasjon.

FriMAT er et tilbud som vi, i samarbeid med Frivillighetssentralen i Lillesand, tilbyr alle mennesker som trenger litt ekstra hjelp i form av gratis mat. Vi ønske å hjelpe mennesker som kanskje har det litt utfordrende økonomisk og befinner seg i en krevende situasjon i forhold til å få dekket de faste utgiftene hver måned. 

Vi er også opptatt av miljø og vårt forvalteransvar for denne jorden. Ved å dele ut overskuddsvarer fra daglivarebutikker, bakerier og matvareprodusenter er vi med på å redde god mat som ellers ville blitt kastet.

Vi vet at det kan koste mye å be om hjelp. Det kan handle om vår egen stolthet og det å tørre å vise sårbarhet overfor andre. I FriMAT er det derfor helt sentralt å verne om identiteten til alle våre mottakere. Alle som ber om hjelp fra oss kan være trygge på at alle som arbeider med FriMAT har taushetsplikt.

Hver tirsdag mellom kl.18 og 19 kjører vi ut mat til våre mottakere. Ønsker du å motta mat fra FriMAT kan du registrere ditt ønske via denne linken: Klikk her

Dersom du er en daglivarebutikk, bakeri eller matprodusent, e.l. og ønsker å bidra med dine overskuddsvarer kan du kontakte oss. Vi tar imot alt du ikke kan bruke og sorterer ut det som er ødelagt.

Ønsker du å bli med som frivillig kan du kontakte oss her!

Powered by Cornerstone