Bli engasjert

Bli med å tjene sammen med oss! Akkurat nå ser vi etter flere som kan være med i en "Jetro-gruppe". Det krever ikke mye og det har varierte oppgaver som gjøres sammen som et lag. Les mer om hvor ofte og hvor mye, og om andre muligheter til å engasjere seg.

Hver gang du stiller opp for å tjene andre mennesker for å velsigne dem med en nyvasket kirke, god lyd, fin grafikk på skjermen, et håndtrykk og et smil i døren, er du med på å bygge Guds rike. Velkommen til å bli med på et tejeneste team!

Her er noen av de tjenestene du kan kan være med på:

 • Jetro-team
  Et Jetro-team sitt hovedansvar er å være  ”husverter” i Frikirka den uka de er satt opp med ansvar. Som husverter er de ansvarlig for å vaske gulv og toaletter i hoved- og underetasjen. Passe på at det er ryddig og pent til å ta imot folk til gudstjeneste på søndag formiddag og stelle i stand kirkekaffe etter gudstjenesten. Husvertene har også ansvar for at det er noen som ønsker velkommen i døren og at nye og besøkende blir sett og hilst på. Vi har i dag 8 Jetro-team med 7-10 pers pr. team. Det betyr at denne tjenesten vil være ca. hver 8. uke og ikke kreve mye av hver enkelt, samtidig som det er en kjempe viktig oppgave for fellesskapet.
 • Barneleder
  Høsten 2019 startet vi opp vår nye barnekirke fra Awana. Det betyr et kjempe godt tilbud til barna med gode ferdiglagde ressurser og klart definerte oppgaver for lederne. Her kan du melde deg til tjeneste som underviser, smågruppe-leder eller ansvarlig for lek/aktiviteter. Alle ledere for barn og ungdom i Frikirken må vise politiattest til sin hovedleder.
 • AktivFritid - samarbeid med Røde Kors, Mental Helse og Lillesand Kommune
  Aktiv Fritid er et knippe aktiviteter for enkeltmennesker med psykiske utfordringer, isolasjon, rusrelaterte utfordringer og ensomhet, samt familie, barn og pårørende av disse. Målet er å skape nytt sosialt nettverk for den enkelte og gi tilbud til å komme ut av isolasjon for å få et bedre liv. Oppleve mestring og glede. Aktiv Fritid har mange tilpassede og etterspurte aktivitetstilbud med lav sosial terskel for å delta. Vi har hvert år de siste tre årene nådd ut til 120 mennesker i aldersspennet 2 til 88 år. Noen har vært innom en kort tid, mange har vært med hele tiden. Prosjektet har gjennomført fast treffested på møtestedet «Gleden» to ganger i uka. Vi har også faste kurs i foto, gitar og maling. Andre aktiviteter har vært månedlige familieturer/ utflukter til åpen gård, hyttetur, aktivitetssenter, ut i skogen og lignende.
  Å tjene her vil bety å bli kjent med nye mennesker og å være praktisk tilrettelegger for deres aktiviteter og møtepunkter. Hvis du vil engasjere deg i noen av Aktiv Fritid sine tilbud, ta kontakt med Kjetil Thomassen. (mob. 416 14 818)
 • Teknikk
  Er du typen som ikke trives best med å stå fremfor andre? men heller kunne tenke deg en betydningsfull tjeneste, uten all oppmerksomheten. Er du nysgjerring av natur og liker å lære nye ting og holde deg oppdatert på ny teknologi? Da trenger vi sånne som deg! Vi trenger flere mennesker som kan ta oppgaven med å styre lyden, bildet på skjermen eller scenelysene. Du trenger ikke kunne noe på forhånd, bare være lærevillig. Ta kontakt med oss hvis du kunne tenke deg en tjeneste innenfor teknikk.
 • Sang og musikk
  Sang og musikk er en stor del av våre gudstjenester, men sangere og musikere skulle vi gjerne hatt flere av. Akkurat nå har vi et lovsangsteam, én organist/pianist og én pianist som spiller til to grupper. Har du talent innenfor sang eller musikk og ønsker å tjene Gud med dette her i Lillesand - ta kontakt så finner vi en plass til deg.

Ta kontakt hvis du vil ha mer info om dette med å være med i en tjeneste-gruppe eller har noen spørsmål!

Powered by Cornerstone