Ukens bibelord uke 43

"De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse." Apgj. 2:42-47

Denne uka leser vi apostlenes gjerninger kapittel 2.

Spørsmål til refleksjon og samtale:

  1. Var det noe i kapittel 2 som du la spesielt merke til/stoppet litt opp ved?
  2. I talen sin siterer Peter flere profetier for å forklare for folket hva de er vitner til. I den første profetien står det: "I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn og de gamle skal drømme drømmer." Hva er ditt forhold til profetier? Opplever du dem som trosstyrkende? Kjenner du til noen profetier i/om vår tid?
  3. Siste del av kapittelet handler om fellesskapet mellom de troende. Hvilket bilde får du av de første troende? Hva tenker du er den største forskjellen mellom fellesskapet av troende nå og da?
Powered by Cornerstone