AktivFritid

Aktiv Fritid er et knippe aktiviteter for enkeltmennesker med psykiske utfordringer, isolasjon, rusrelaterte utfordringer og ensomhet, samt familie, barn og pårørende av disse. Målet er å skape nytt sosialt nettverk for den enkelte og gi tilbud til å komme ut av isolasjon for å få et bedre liv. Oppleve mestring og glede. Aktiv Fritid har mange tilpassede og etterspurte aktivitetstilbud med lav sosial terskel for å delta. Vi har hvert år de siste tre årene nådd ut til 120 mennesker i aldersspennet 2 til 88 år. Noen har vært innom en kort tid, mange har vært med hele tiden. Prosjektet har gjennomført fast treffested på møtestedet «Gleden» to ganger i uka. Vi har også faste kurs i foto, gitar og maling. Andre aktiviteter har vært månedlige familieturer/ utflukter til åpen gård, hyttetur, aktivitetssenter, ut i skogen og lignende.
Ønsker du å delta eller engasjere deg i noen av Aktiv Fritid sine tilbud, ta kontakt med Kjetil Thomassen. (mob. 416 14 818)

Powered by Cornerstone