Elsker du meg? - episode 2

Elsker du meg? - episode 2
Download

Spørsmål til samtale:

  1. Var det noe i denne undervisningen som du umiddelbart tenker du vil prate mer om?
  2. Hva er din første tanke om Jesus sine ord i Joh. 14:15 "Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud."?
  3. Er du enig i at det er en sammenheng mellom å "åpne døren for Gud" og å "holde fast på Guds ord"?
  4. En relasjon til Gud krever at kommunikasjonen går begge veier. Hvordan vil du beskrive din kommunikasjon med Gud? Hvordan prater Gud til deg, hvordan prater du til Han? 
  5.  Hvordan kan vi bli bedre på å kjenne igjen Guds stemme i våre tanker? Hva må til tenker du?
Powered by Cornerstone