Nyhetsbrev #3

Nyhetsbrev #3

"Hei, hvordan går det med deg? Hvordan går det med troen din?"

Kanskje kan vi fort tenke at det er to vidt forskjellige spørsmål, men sannheten er at de er mer forbundet med hverandre enn vi først tenker.

Jeg har lastet ned en Bibelapp på mobilen som hjelper meg å lese i Bibelen. Erfaringen er at vi trenger en påminnelse eller en motiverende tale for å holde dette med å lese i bibelen og be, i gang i det daglige. Det er viktig for troen vår.
I denne appen bruker jeg denne uken en bibeleseplan av Egil Svartdahl - velkommen hjem. Svartdahls erfaring er at alle mennesker i bunn og grunn er troende. Vi tar alle våre valg basert på en tro, eller tvil eller vantro. Tro på yr.no, tro på at bilen starter, at bussen går, at stolen holder når vi setter oss på den eller at verden er skap av Gud og at Jesus er hans sønn. En tro har vi basert på tilegnet kunnskap og erfaring. Det er også helt naturlig å tvile, for tro og tvil er ikke motsetninger, men de hører sammen. Ingen tror 100%, det vil alltid være tvil, men det er nettopp tvilen som får oss til å stille spørsmål og tenke og undersøke tingene, som igjen gir oss tro.  Det er summen av vår kunnskap og våre inntrykk som avgjør troen vår og som avgjør hvordan vi lever.
Derfor er det så viktig med et fellesskap som gir oss kunnskap om og erfaring med Gud. 

Så hva nå? Hva nå når vi ikke kan komme sammen fysisk til gudstjeneste og nattverd? Hva gjør det med troen din? Hva gjør det med hvordan du har det inni deg?

Kanskje har du ikke tenkt tanken, men jeg er helt sikker på at det gjør noe med oss alle. Er vi "borte" fra det som gir oss tro på Gud så forflyttes troen vår. I mangel på kunnskap og erfaring blir det å leve (ta valg) basert på annen kunnskap og erfaring.

En misjonær som jobbet blandt et folkt uten eget skriftspråk ville så gjerne oversette bibelen til deres tungemål. Han begynte å oversette Johannesevangeliet, men allerede i kapittel 1 stod han fast for han kunne ikke finne et passende ord i deres dagligtale for "tro". En dag overhørte han to menn som snakket sammen der den ene sa, med full overbevising: "Det kan jeg sette meg med full tyngde på". Og der fant misjonæren et utrykk som kunne oversettes med "tro". 
Å tro på Gud betyr å forflytte "fundamentet" i livet vårt fra oss selv og over på Guds ord og løfter - akkurat som om du setter deg på en stol med hele din tyngde og tror på at den bærer deg.

Nå forstår du hva jeg mente med at "hvordan det går med deg" og "hvordan det går med troen din" er to spørsmål som henger sammen.

Derfor vil jeg igjen oppmuntre deg, i denne utfordrende tiden på så mange måter, til å søke svar på tvilen, og kunnskap om Gud - fordi det gjør noe med deg.

Søndag kveld (etter fellesmøtet fra Krisitsand) inviterer vi deg til å delta på Kveldsprat og bønn på zoom sammen med oss.
Jeg vil også minne om mulighetene for å følge Fellesmøtene Kristiansand hver kveld denne uken (t.o.m. søndag 17. jan).

En riktig god helg til dere alle!

Beste hilsen

pastor Rune

 

Powered by Cornerstone