Å leve det du tror på - del 4

Hør søndagens preken fra gudstjenesten i Lillesand Frikirke 11. oktober 2020.
Å leve det du tror på - del 4
Download

Tema: Å leve det du tror på
Bibeltekst: Matteus 5:20-26
Taler: Rune R Daltveit

Spørsmål til samtale:

1. Hvilke tanker sitter du igjen med etter å ha hørt denne talen?

2. Hva er det med denne talen som utfordrer/taler til deg i det å leve det du tror på?

3. Er du enig/uenig i påstanden om at å tilgi ikke er en følelse, men en handling av viljen?

4. Er det lettere for de kristne å tilgi? Hva tenker du?

5. Gir det mening for deg at tilgivelse er den riktige responsen på sinne?

Powered by Cornerstone