Å leve det du tror på - del 3

Hør søndagens preken fra gudstjenesten i Lillesand Frikirke 27. september 2020.
Å leve det du tror på - del 3
Download

Tema: Å leve det du tror på
Bibeltekst: Johannes 11:17-29
Taler: Rune R Daltveit

Spørsmål til samtale:

1. Hvilke tanker sitter du igjen med etter å ha hørt denne talen?

2. Hva er det med denne talen som utfordrer/taler til deg i det å leve det du tror på?

3. Hvilket bilde har du av Guds rike?

4. På hvilken måte er Guds rike tilstede her og nå?

5. Selv om vi snakker om at Guds rike allerede er nær, er det viktig å presisere at det samtidig enda ikke har kommet til oss med hele sin fylde. Klarer du å gjøre deg noen tanker om hvordan det blir når det skjer? Les gjerne Johannes åpenbaring kap 21:1-5 som et utgangspunkt for samtalen.

Powered by Cornerstone