Å leve det du tror på - del 2

Hør søndagens preken fra gudstjenesten i Lillesand Frikirke 13. september 2020.
Å leve det du tror på - del 2
Download

(lest inn på kontoret pga. tekniske problemer med live-opptak).

Tema: Å leve det du tror på
Bibeltekst: Filipperbrevet kap. 1:9-11
Taler: Rune R Daltveit

Spørsmål til samtale:

1. Hvilke tanker sitter du igjen med etter å ha hørt denne talen?

2. Hva er det med denne talen som utfordrer/taler til deg i det å leve det du tror på?

3. Paulus ber for menigheten i Filippi at "deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at de kan forstå og avgjøre hva som er viktig, ..." Hva kjennetegner er kjærlighet som er rik på innsikt og dømmekraft, tenker du?

4. En av de områdene Jesus er mest radikal på er nettopp dette med den uselviske kjærligheten. Det å elske uten å forvente noe tilbake. Det å gi uten å få eller å bli fratatt og likevel elske. Elske sine fiender. Er dette virkelig god innsikt og dømmekraft? Er det ikke det mange vil kalle naiv kjærlighet? Hva er i så fall forskjellen på naiv kjærlighet og Jesu kjærlighet?

5. Hvordan kan vi i dag strekke oss etter å elske hverandre, slik som har Jesus elsket oss?

Powered by Cornerstone