Søndag 7. juni 2020

Søndag 7. juni 2020
Download

Gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler...

Spørsmål til samtale:

1. Hva merket du deg spesielt i dagens tale? Var det noe du merket deg med som du vil ta med deg videre?

2. Hva tenker du er en god definisjon på en disippel av Jesus?

3. På hvilken måte kan du være med å gjøre folk til disipler?

4. Hvordan kan du bruke det du fikk høre i denne talen denne uka?

Powered by Cornerstone