1. Pinsedag 2020

1. Pinsedag 2020
Download

Det nye livet med Den Hellige Ånd

Spørsmål til samtale:

1. Hva merket du deg spesielt i dagens tale? Var det noe du merket deg med som du vil ta med deg videre?

2. Hva tenker du er konsekvensene av at du har fått DHÅ i ditt liv?

3. Taleren nevner tre spesielle tegn på DHÅ: Fred, tro og oppdraget - hvordan vil du beskrive disse tre tegnene for din egen del?

4. Å bli fylt av DHÅ handler om å la Den Hellige Ånd få mer innflytelse over våre liv, hvordan kan vi la det skje?

5. Hvordan kan du bruke det du fikk høre i denne talen denne uka?

Powered by Cornerstone