Søndag 10. mai 2020

Søndag 10. mai 2020

Kristen = et fruktbart liv

Spørsmål til samtale:

1. Hva merket du deg spesielt i dagens tale? Var det noe du merket deg med som du vil ta med deg videre.

2. Et viktig poeng i talen er at vi ikke kan bære frukt i egen kraft, og at det er perioder i livet der vi ikke føler at vi bærer frukt og står som "nakne" trær. Hvordan kan du relatere deg til dette?

3. Hvordan kan vi leve liv som er koblet på Jesus?

4. Er vi som kristne og som kirke flinke nok til å prioritere det som gjør oss fruktbare?

Powered by Cornerstone