Søndag 26. april 2020

Søndag 26. april 2020

Kristen = en del av en saueflokk

Spørsmål til samtale:

1. Hva merket du deg spesielt i dagens tale? Var det noe du merket deg med som du vil ta med deg videre.

2. På hvilken måte opplever du at Jesus er den gode hyrde? Forsøk å være konkret.

3. Hvordan kan vi vise andre at Jesus er den gode hyrde, i uka som kommer?

Powered by Cornerstone