STILLING LEDIG

Vi søker etter pastor i 60-80 % vikariat med mulighet for forlengelse.
STILLING LEDIG

Lillesand Frikirke er en del av trossamfunnet Den Evangelisk Lutherske Frikirke med ca. 21 500 medlemmer fordelt på 82 menigheter over hele landet. Frikirken i Lillesand har 351 medlemmer hvorav 147 med stemmerett. Lillesand by med ca.8000 innbyggere ligger like øst for Kristiansand. Lillesand er først og fremt kjent for sin vakre skjærgård og sine mange sommerturister, men byen opplever også stor tilflyttings vekst. Lillesand Frikirke er en generasjonsmenighet midt i byen. Vi er et åpent fellesskap som ønsker å se mennesker forvandlet i møte med Jesus, og sammen gjøre
Jesus kjent for nye mennesker - én etter én.
 

Vi søker etter
pastor
i 60-80% vikarstilling, med mulighet for forlengelse.

Menigheten har i dag en hovedpastor i 100% stilling og en ungdomsarbeider i 50% stilling. Det neste året kommer hovedpastor til å jobbe noe redusert, og en ny pastor vil bli en avløsing for hovedpastor og en forsterkning av staben.

Hovedoppgaver vil være:

  • Forkynnelse/undervisning
  • Gudstjenester
  • Barne- og familiearbeid
  • Besøkstjeneste
  • Administrasjon/kontor

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Teologisk eller annen relevant utdannelse.
  • Erfaring fra menighetsarbeid.
  • Evne til samhandling, omsorg og relasjonsbygging vektlegges.

 

Alle ansatte i Lillesand Frikirke er forpliktet på Guds ord og vår kirkes bekjennelse.
Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i Frikirkens lønnsavtale.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Vedrørende spørsmål til stillingen kan hovedpastor/daglig leder Rune Daltveit, rune.daltveit@frikirken.no / 975 38 787, kontaktes.

Søknad og CV sendes til lillesand@frikirken.no

Søknadsfrist 15.mai

Tiltredelse 1. august 2020, eller etter avtale.

Powered by Cornerstone