Skjærtorsdag - nattverd på nett

Skjærtorsdag - nattverd på nett

Påsken 2020 blir annerledes på så mange måter, også for menigheten. Vi kan ikke samles i kirkebygningen, vi må derfor være kirke der vi er. Enten det er en person i hjemmet, et par eller en familie, så er Skjærtorsdag nattverdkvelden fremfor noen annen. I år ønsker vi å oppmuntre til en annerledes nattverdfeiring. Dette er en måte å feire nattverd på som mange av våre forfulgte trossøsken har som det normale, men som for de fleste av oss er mer ukjent. I år vil vi gi oppmuntring til og frimodighet til å feire nattverd Skjærtorsdag kveld i hjemmet der du er. I stedet for ett nattverdbord i kirkehuset, har menigheten i år et langbord som strekker seg inn i de forskjellige hjemmene. 

Vi har laget en nattverdsvideo for dere der vi innstifter nattverden sammen, synger salmer og bryter brødet og drikker vinen sammen. 
Vi håper med dette av dere vil finne det godt å delta på denne annerledes, men fine måten å være sammen på i denne utfordrende situasjonen.

HUSK! Kjøp inn alkoholfri vin eller druejuice (drikke fra vintreet) og brød (et vanlig brød er helt fint).

Powered by Cornerstone