Bli kjent med Jesus - KJÆRLIGHETEN

Tale v/Rune Daltveit
Bli kjent med Jesus - KJÆRLIGHETEN
Download

Hvem er Jesus?

Har du reflektert over at det er dette livets viktigste spørsmål? Kjenner du Jesus?
Den viktigste relasjonen vi har i livet er til Jesus, hvis vi tror på det Bibelen lærer oss om hvem vi er og hvem Gud er og hva livet handler om.
Vi ønsker å se mennesker forvandlet i møte med Jesus,
og sammen gjøre Jesus kjent for nye mennesker - én etter én.
Talenserien "Bli kjent med Jesus" handler om å kaste lys over hvem Jesus er slik vi møter han i Bibelen.

Taletekst: 1.Korinterbrev 13:1-7
 

Spørsmål til samtale:

  1. Hvilken del av talen traff deg mest? Hvorfor?
     
  2. Er Jesus sin kjærlighet radikal for mennesker i dag? Eventuelt på hvilken måte?
     
  3. På hvilken måte utfordrer Jesus sin kjærlighet deg? Hvilke følelser eller tanker gjør du deg rundt det at du er så høyt elsket av Jesus?
     
  4. Hvilke 1-2 måter kan du anvende det denne talen sa deg de neste ukene? Trenger du at noen holder deg ansvarlig på gjennomføringen av de målene du setter deg?

Utfordring

"Hva kan du gjøre for å hjelpe?"
Nevn 3 mennesker du vil stille dette spørsmålet denne måneden.

Kjernevers å huske på

"Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre."
Johannes 13:34

Powered by Cornerstone