Bli kjent med Jesus - PROFETEN

Tale v/Hilde Fjeldstad
Bli kjent med Jesus - PROFETEN
Download

Hvem er Jesus?

Har du reflektert over at det er dette livets viktigste spørsmål? Kjenner du Jesus?
Den viktigste relasjonen vi har i livet er til Jesus, hvis vi tror på det Bibelen lærer oss om hvem vi er og hvem Gud er og hva livet handler om.
Vi ønsker å se mennesker forvandlet i møte med Jesus,
og sammen gjøre Jesus kjent for nye mennesker - én etter én.
Talenserien "Bli kjent med Jesus" handler om å kaste lys over hvem Jesus er slik vi møter han i Bibelen.

Matt 17,1-9
Spørsmål til samtale:

Hva kan vi oppdage om hvem Jesus er ved å studere denne teksten?

Hva forteller teksten, samt Joh 1,14 + 15 og 1 Pet 1,16-19, oss om sammenhengen mellom Det gamle og Det nye testamentet?

Tør vi å spørre om «bønnestøtte» fra medkristne?

HANDOUT

Moses- opprinnelig fra Egypt, Elia fra den nordlige delen av Israel den gangen riket var delt. flere hundre år mellom Moses(1340-1220) og Elia(800-t).

5. Mos 18,15ff der Moses sier «En profet som meg vil Herren din Gud la stå fram-, en av dine landsmenn. Ham skal dere høre på.»  - en av de tidligste messiasprofetiene.

Moses
 -frigjører, førte folket ut fra Egypt.  
-veileder
- gikk i forbønn for folket


Elia representerer profetene.
1 Kong 19,12f., Matt 11,14, 17,11f.
At Moses er sammen med Jesus på fjelltoppen bekrefter med sitt nærvær at loven oppfylles i Jesus Messias. Elia står der som en bekreftelse på at profetenes løfte er oppfylt. De to gir den gamle pakts svar på hvem Jesus er. Her på fjellet i Guds nærhet møtes den gamle og den nye pakt.


Det som skjer er nær koblet til forvarslet om lidelsen. Evangelisten Lukas har rapportert om den samme hendelsen. Han kan fortelle at Moses og Elia snakket med Jesus om oppdraget som skulle fullføres. om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem.

 «Seks dager senere.» Matt 16,16. - eller 16,21-23

Nr. tre av en taleserie på fire om hvem Jesus er:

  • sønnen,
  • brudgommen
  • profeten
  • kjærligheten.

Den mektige stemmen som lød der på fjelltoppen kombinerer fire viktige sitater fra GT:
1.
Mos 22,2
Salme 2,7
Jes 42,1
5. Mos 18,15

Jesus er
- den elskede sønnen som ofres
- kongen i Guds folk
- Herrens lidende tjener
- den endegyldige profet

2. Mosebok 19,16-20 og 24,15-18
Viktig for et helbibelsk bilde av Gud.

Skya som skygger over disiplene på fjellet -- skysøylen som viste vei for folket på ørkenvandringen, -- tordenskya på Sinai, skysøylen ved telthelligdommen, -- tempelet som fylles av herrens herlighet i form av en sky, -- Johannes visjon av fullendelsen Åp 1,9-18.

C. S. Lewis, i sin bok Om bønn «Vi kan i enkelte øyeblikk oppleve Guds nærhet. Vi kan ikke bli i disse intense øyeblikkene, men de kan hjelpe oss til å leve i troen på at Gud er her hele tiden likevel. Disse erfaringene eller åpenbaringene er ikke bare en gave til den enkelte, men til fellesskapet.»

Til minne om Guds herlighet som fylte telthelligdommen, og om tempelinnvielsen, feirer Israel Sukkot, løvhyttefesten. Når Peter vil bygge hytter kan det ha smh m forventningen om at når Messias kom skulle en feire løvhyttefesten. 3. Mos 23, 34-43.

Stafettveksling: Jesus avløser Moses og Elia og en lang rekke av profeter og vitner som har fortalt om ham som skulle komme He 1,1-2. Loven bekreftes og oppfylles gjennom Jesus.

Mari Wirgenes:

Det er et slør for menneskers øyne.

Virkeligheten er mer

Enn det øyne er i stand til å se,

Enn det hender makter å kjenne,

Enn det tanker kan fatte.

Lyset er lysere,

Sannheten klarere,

Kjærligheten varmere.

Gud er nærere og større enn det fornuft og følelser kan forestille seg.»

Powered by Cornerstone