Bli kjent med Jesus - BRUDGOMMEN

Tale v/Hilde Fjeldstad
Bli kjent med Jesus - BRUDGOMMEN
Download

Hvem er Jesus?

Har du reflektert over at det er dette livets viktigste spørsmål? Kjenner du Jesus?
Den viktigste relasjonen vi har i livet er til Jesus, hvis vi tror på det Bibelen lærer oss om hvem vi er og hvem Gud er og hva livet handler om.
Vi ønsker å se mennesker forvandlet i møte med Jesus,
og sammen gjøre Jesus kjent for nye mennesker - én etter én.
Talenserien "Bli kjent med Jesus" handler om å kaste lys over hvem Jesus er slik vi møter han i Bibelen.

Spørsmål til samtale

  1. Hvilken del av talen traff deg mest? Hvorfor?
  2. Hva sier denne teksten om bønn? (Jf. Jesu samtale med Maria og hennes ord til tjenerne)
  3. Hva sier denne teksten om fellesskapet/samfunnet av de hellige?
  4. Hva sier denne teksten om kjærlighetsgjerninger? Hvilke handlinger kaller teksten oss til å gjøre i dag?
  5. Hva sier denne teksten om vårt håp?
  6. Jesus i bryllup - hva forteller det?
  7. Hva med "min time" og "herleggjøring" i Johannesevangeliet?
  8. Hvorfor blir undrene i dette evangeliet kalt tegn?

Bibelteksten

Johannes 2:1-11

Powered by Cornerstone