Bli kjent med Jesus - SØNNEN

Tale v/Rune R Daltveit
Bli kjent med Jesus - SØNNEN
Download

Hvem er Jesus?

Har du reflektert over at det er dette livets viktigste spørsmål? Kjenner du Jesus?
Den viktigste relasjonen vi har i livet er til Jesus, hvis vi tror på det Bibelen lærer oss om hvem vi er og hvem Gud er og hva livet handler om.
Vi ønsker å se mennesker forvandlet i møte med Jesus,
og sammen gjøre Jesus kjent for nye mennesker - én etter én.
Talenserien "Bli kjent med Jesus" handler om å kaste lys over hvem Jesus er slik vi møter han i Bibelen.

Spørsmål til samtale

  1. Hvilken del av talen traff deg mest? Hvorfor?
     
  2. Hva tenker du er forskjellen på å kjenne Jesus som Guds Sønn, og å bare tenke at Jesus var et spesielt menneske? Hvilke konsekvenser får dette for troen vår på Gud?
     
  3. På hvilke måter kan vi bli bedre og bedre kjent med Jesus?
     
  4. Hvilke 1-2 måter kan du anvende det denne talen sa deg de neste ukene? Trenger du at noen holder deg ansvarlig på gjennomføringen av de målene du setter deg?

Utfordring

Husk å bruke tid på å bli bedre kjent med Jesus denne uka og de neste 40 dagene (det tar misnt 40 dager å lære seg en god vane.)

Kjernevers å huske på

"Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus."
Johannes 17:3

Powered by Cornerstone