Hva er Guds vilje? Del 4

Guds vilje #4: takk Gud under alle forhold.
Hva er Guds vilje? Del 4
Download

Hvorfor er det alltid godt for oss å takke Gud? Er det virkelig å forvente at vi skal takke Gud de gangene livet ikke smiler til oss?
Hva gjør det med oss som mennesker når vi lærer oss takknemlighet både i det daglige og når vi møter på problemer?
I vår del av verden sliter vi med et spørsmål som vi har kalt det ondes problem, hvordan kan det finnes en god Gud når det skjer så mye ondt?
Mange har en tendens til å klandre Gud for ting de ikke har kontroll på selv, sånne ting som det som skjer uten at de hadde tenkt eller villet det.
Guds ord sier at hans vilje er at vi skal leve i takknemlighet uavhengig av hvilke forhold vi opplever. Hvilken type takknemlighet er dette?

 

Spørsmål til samtale

  1. Hvilken del av talen traff deg mest? Hvorfor?
     
  2. Hva har vi å være takknemlig for? Hva i ditt liv tenker du at du har Gud å takk for?
     
  3. Hvordan kan vi takke Gud under alle forhold? Hva er det vi kan takke Gud for uavhengig av våre omstendigheter?
     
  4. Hvilke 1-2 måter kan du anvende det denne talen sa deg de neste ukene?

Utfordring

Bestem deg for å leve i takknemlighet. Lære deg å takke Gud i hverdagen, sånn at det også blir helt naturlig for deg å takke Han under alle forhold.

Kjernevers å huske på

"takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. "
1. Tessalonikerbrev 5:18

Powered by Cornerstone