Hva er Guds vilje? Del 3

Guds vilje #3: dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor.
Hva er Guds vilje? Del 3
Download
Hvordan kan vi holde fast på det Bibelen sier om ekteskapet og seksuelle relasjoner mellom mennesker av samme kjønn, og likevel mene at det er Guds ord er godt for alle mennesker? Har vi som kirke et troverdighetsproblem når det kommer til seksualmoral?

Spørsmål til samtale

  1. Hvilken del av talen traff deg mest? Hvorfor?
     
  2. Tema som ekteskapssyn og homofil seksualitet er krevende tema å snakke om. Hva tror du er hovedgrunnen til at det er sånn? Hva mener du om dette tema? Er det viktig å ha en mening om det?
     
  3. Hvordan kan kristne med et klassisk syn på ekteskap møte mennesker med homofile seksuelle sølelser?
     
  4. Hvilke 1-2 måter kan du anvende det denne talen sa deg de neste ukene?

Utfordring

Jesu ord til oss er radikale ord som kaller oss alle til omvendelse på alle områder i våre liv. Hvilke områder utfordrer Guds ord deg på å legge om "kursen" for din egen del? Hvordan kan du ta neste steg mot å leve mer etter Guds gode vilje i ditt liv?

Kjernevers å huske på

"For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor."
1. Tessalonikerbrev 4:3

Powered by Cornerstone