Guds vilje, del 1

Guds vilje #1: Tro på han som han har sendt, Jesus Kristus
Guds vilje, del 1
Download

Å kjenne og følge Jesus er Guds vilje for oss. Og når vi følger han, vil andre kunne se en forandring i måten vi lever og valgene vi tar.

Spørsmål til samtale

 1. Hvilken del av talen traff deg mest? Hvorfor?
   
 2. Hvordan har troen på Gud påvirket ditt liv? Hvordan kan andre se at du er en kristen?
   
 3. Joh 6:27 sier: Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere.
  Hva betyr det å leve et liv med evighetsperspektiv? Hvordan påvirker det hvordan vi lever her og nå?

   
 4. Hvilke 1-2 måter kan du anvende det denne talen sa deg de neste ukene?

Utfordring

Har du funnet din nådegave? Snakk med noen som kjenner deg om hva du er god på, og prøv å gjøre en oppgave i menigheten basert på hva som gir deg glede og hva som er behov akkurat nå.

Kjernevers å huske på

Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.»
Joh 6:29

Powered by Cornerstone