Kalender/Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020. Åpent for alle interesserte. Medlemmer med stemmerett vil få innkalling og sakspapirer tilsendt senest 17.februar.

Innkalling til årsmøtet i Lillesand Frikirke tirsdag 25.februar 2020

19:00-21:30

Innkalling går til alle medlemmer med stemmerett, men Årsmøtet er åpent for alle som vil observere behandlingen av sakene.

Agenda:

Velkommen og andakt v/pastor Rune R Daltveit

Årsmøtet 2020

SAK 1:           Godkjenning av innkalling og saksliste

SAK 2:           Valg av referent og protokollunderskrivere.

SAK 3:           Tilbakeblikk og årsrapporter for 2019

SAK 4:           Regnskap 2019

SAK 5:           Valg av nye diakoner.

SAK 6:           Informasjon og samtale rundt prosessen med nytt ungdomsarbeid.

SAK 7:           Informasjon og samtale rundt ansettelsesprosessen av vikar.

SAK 8:           Eventuelt[1]

Årsmøtet lukkes

Kveldsmat.

 

[1] Saker til eventuelt kan meldes inn til årsmøtet, men vil tidligst bli behandlet på neste menighetsmøte.

Powered by Cornerstone