Vårt hjertebank

Vi ønsker å bli en del av din historie!

Vårt ønske er at alle vil finne et godt fellesskap hos oss som vil være oppmuntrende, støttende, utfordre deg og gi deg glede i troen på Jesus.

Vi eksisterer for at vi sammen skal: 

 • Leve i en nær relasjon med Gud.
  Gud kaller oss til å leve i en relasjon til ham. Det betyr å regelmessig bruke tid sammen med Gud. Det gjør vi når vi samles til gudstjeneste og tilbedelse, når vi leser Bibelen og ber, eller når vi samles i bibelgruppene.
 • Utrustes til å følge Jesus
  I det kristne fellesskapet blir vi utrustet til å lære Gud bedre å kjenne. Vi brenner for å gi deg utrustning til det kristne livet og for at du skal finne ditt personlige kall. Det gjør vi når vi samles til menighetsmøter, bibeltimer, menighetsweekend eller reiser på spennende konferanser sammen.
 • Dele troen vår med nye mennesker.
  Som kirke har vi forpliktet oss til oppdraget om å lede mennesker til fellesskap med Gud.
  Vi brenner for å se mennesker forvandlet i møte med Jesus. Det gjør vi når vi inviterer nye mennesker til våre fellesskap. 
 • Bety en forskjell for andre mennesker
  Å tjene andre mennesker med dine Gud-gitte talenter, gir oss del i den store gleden ved livet. Vi ønsker som menighet å gi deg muligheten til å tjene mennekser både i og utenfor menigheten. Det kan du blant annet gjøre som en del av et av våre jetro-team, gjennom den årlige julemessa eller som frivillig i AktivFritid.
 • La neste generasjon vinne.
  Barna er viktige for Gud - og barna er viktige for oss! Vårt ønske er å være en kirke der barna få lære å kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet. Det gjør vi gjennom barnekirken, FRIK og konfirmasjonsundervising.

 

 

Powered by Cornerstone