COVID-19 INFORMASJON

Oppdatert informasjon om hvordan covid-19 påvirker menighetslivet i Lillesand Frikirke.

Oppdatert 24.mars 2021

Tirsdag 23. mars kom regjeringen med nye nasjonale retningslinjer som trer i kraft fra midnatt natt til torsdag 25. mars. På regjernigens hjemmeside står følgende:

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

  • Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. Det anbefales å utsette alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde til etter 14. april.

Videre står det om regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement.

  • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
  • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

For oss i Lillesand Frikirke betyr dette at vi ikke kommer til å arrangere vanlige gudstjenester og andre større samlinger innendørs før 14. april. 
Eventuelle begravelser vil gjennomføres i samråd med familie etter gjeldende regler.

I påsken deler vi ut ressurser til å feire påske i hjemmene, delta på gudstjeneste digitalt og delta som familie på bilrebus-konkurranse.

Powered by Cornerstone