COVID-19 INFORMASJON

Oppdatert informasjon om hvordan covid-19 påvirker menighetslivet i Lillesand Frikirke.

Oppdatert 15.jan 2021

Søndag 3. jan 2021 kom regjeringen med nye nasjonale tiltak og retningslinjer som bl.a. omhandler religiøse samlinger.
Konsekvensen for vår del bli å avlyse alle fysiske gudstjenester, arrangementer og samlinger frem til og med tirsdag 19. januar.
Pr. dags dato må vi vente til mandag 18. januar med å få vite hva som blir situasjonen etter den 19. 
Ny oppdatering kommer den 18. jan.


Her er hva Norges Kristne Råd skriver:

Fra og med 04.1.2021 har Regjeringen innført nye og strengere antallsbegrensninger for innendørs arrangementer på offentlig sted som gudstjenester og møter i kirkelig regi er. Merk at avstandskravene nevnt senere gjelder uansett antall tilstedeværende:

a.)          Maksimum 10 tilstede samtidig når publikum ikke sitter i fastmonterte seter.

b.)          Maksimum 200 til stede når alle i publikum sitter i fastmonterte seter. (Lillesand Frikirke har ikke fastmonterte seter).

c.)           Maksimum 50 personer på innendørs begravelser og bisettelser, likevel 200 personer hvor alle fremmøtte sitter i fastmonterte seter

d.)          Maksimum 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Dette medfører følgende forbud og anbefalinger

* Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement (200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter).

* En anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.

* At små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere unntaksvis kan gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig.

Powered by Cornerstone