COVID-19 INFORMASJON

Oppdatert informasjon om hvordan covid-19 påvirker menighetslivet i Lillesand Frikirke.

Oppdatert 20.nov 2020

Vi har besluttet at vi ikke kommer til å arrangere ordinære gudstjenester eller samlinger for Barnekirken de neste ukene. I tillegg til allerede utsatte/avlyste arrangementer som kveldsmat og julemessa, er også Torsdagstreff, Misjonsringen og Stille Kveld i november og desember utsatt til januar.  

Selv om vi kunne arrangert barnekirke og gudstjenester innenfor de gjeldende regler enn så lenge, så oppfatter vi at anmodningen om å redusere sosial kontakt og arrangementer generelt, nå før jul, er overveldende stor.
Vi ser at det dukker opp eksempler på smittespredning også på Agder, på arrangementer som ligner veldig på våre egne.
Vi har de siste dagene igjen blitt minnet på hvordan smitten kan spre seg i befolkningen og at selv om vi overholder dagens regler så er det ingen garanti for at vi selv ikke er smittebærere, uten å vite det.
Å arrangere gudstjenester og barnekirke vil slik det er nå, mener vi derfor innebære en litt for høy risiko for at vi, i stedet for å bremse smitten, vil kunne ende opp med å spre den.
 
Vi velger den trygge løsningen, men er samtidig opptatt av at det ikke skal bli en passiv løsning.
Nå er det tid for å være kirke hjemme og på andre måter enn å samles fysisk.
Hjemmet er tross alt det viktigste stedet for barnas tro. Og dette kan være en mulighet til å starte noen nye vaner hjemme, både for egen del og for barna.

Vi kommer via hjemmesiden, youtube og facebook til å dele gudstjenester og korte familiesamlinger frem mot jul.
Vi oppfordrer alle til å ta vare på hverandre og på den daglige stunden med Gud i dagene og ukene som kommer.
 
Guds fred!
Powered by Cornerstone