Palmesøndag - videogudstjeneste på nett

Palmesøndag sender vi videogudstjeneste med andakt av pastor Hilde Fjeldstad og salmesang og musikalske toner fra Earling Nikolaisen, Niclas Pedersen, Astrid Schmidt og Sveinung Larsen.

Velkommen til å tune inn på hjemmekirken, youtube eller facebook.

 

SPØRSMÅL TIL SAMTALE

1. Hva i andakten la du spesielt merke til, hvilke tanker sitter du igjen med etter å ha sett den?

2. Hvilke løfter har Gud gitt deg?

Bruk litt tide på å tenke over og snakk om hvilke løfter Gud har gitt oss, kanskje spesielt i tider som dette. Står du fast kan du kanskje finne hjelp i disse bibelversene.
5. Mosebok 31:8 - 2. Krøn 7.14 - Sal 9:10f - Sal. 16:11 - Sal 34:19 - Sal 55:23 - Sal 103:11f - Sal 121 - Sal145:18 - Jes 41:10 - Jes 45:3 - Jes 49:15 - Jes 57:15 - Jer 17:7f - Jer 24:7 - Jer 29:11-13 - Klag 3:21-26 - Esek 34:15f - Esek 36:26f - Sef 3:17 - Matt 7:7f - Matt 10:28-31 - Matt 11:28f - Matt 18:19-20 - Mark 10:29f - Luk 1:37 - Joh 5:24 - Joh 6:35 - Joh 6:40 - Joh 8:12.31f - Joh 10:27-28 - Joh 11:25-26 - Joh 14:27 - Rom 8:15-17 - Rom 8:28.35-39 - Rom 14:8 - 1.Kor 10:13 - 2.Kor 9:8 - Hebr 7:25 - Hebr 13:5 - Åp 21:1-7

3. Hvordan vil det se ut for deg å leve fryktløst (ikke dumdristig) slippe frykten og holde deg fast i dette løftet fra Gud den neste uka?

Lillesand Frikirke 15.mars 2020

Powered by Cornerstone