Bli utrustet

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
Matteus 28:19-20

Din utrusting begynner i dåpen, da du ble gitt Den Hellige Ånd.

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. 
Apostlenesgjerninger 1:8

Jesus har gitt oss et oppdrag og Den Hellige Ånd gir oss kraft og gaver til å utføre oppdraget.
Å bli utrustet handler om å lære seg å oppdage oppdraget du er gitt og bli utfordret til å bli en del av det.
 

Søker du utrusting til å oppdage din plass i Guds plan? Da vil vi anbefale konferansen "GI JESUS VIDERE" 22.-24. november i Kristiansand.

Powered by Cornerstone