Bønnekrukken

I bønnekrukken kan du skrive en bønn eller noe du ønsker forbønn for. Du kan velge om bare pastor Rune Daltveit skal kunne lese det du skriver eller om det er noe du ønsker at hele eldsterådet skal være med å be for.

"Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne."
1.Tim 2:1-4
Powered by Cornerstone