Maria budskapsdag 27.03.2022

I etterkant av alle gudstjenester legger vi ut en andakt, et sammendrag av søndagens tale, som en ressurs til bruk i småfellesskap/bibelgrupper. I tillegg til et sammendrag deler vi også noen spørsmål til samtale og refleksjon. Vårt ønske er å la Guds ord få "jobbe" med oss som menighet og la bibelen bli en del av hverdagen også. Denne andakten er skrevet av Rune R Daltveit, fra gudstjenesen 27.mars 2022

Guds plan eller din plan?

Marias lovsang
          «Min sjel opphøyer Herren,
          
    
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
          
    
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
          Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
          
    
49 for store ting har han gjort mot meg,
          han, den mektige; hellig er hans navn.
          
    
50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
          over dem som frykter ham.
          
    
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
          han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
          
    
52 Han støtte herskere ned fra tronen
          og løftet opp de lave.
          
    
53 Han mettet de sultne med gode gaver,
          men sendte de rike tomhendte fra seg.
          
    
54 Han tok seg av Israel, sin tjener,
          og husket på sin miskunn
          
    
55 slik han lovet våre fedre,
          Abraham og hans ætt, til evig tid.»

Lukas 1:46-55

Marias lovsang er fylt av profetiske ord og lovsang fra Det gamle testamentet. Og dette viser oss hvor Maria sin tro på Gud kommer fra. Den kommer fra kjærligheten hun har til sin Gud og hans ord, hans løfter.
Marias lovsang uttrykker hennes glede over hva Gud gjør i og gjennom hennes liv, den uttrykker glede over hva Gud vil gjøre for sitt folk og for nasjonen Israel gjennom Messias.

Og et av hovedbudskapene i denne sangen er at Guds plan for sitt folk ikke blir realisert gjennom dem med makt og rikdom og stor innflytelse, men gjennom de som stoler på Gud og venter på hans løfter.

Noe som på mange måter alltid har fasinert meg litt, og som jeg vet fasinerer mange mennesker i vår kultur, er nemlig spørsmålet, hva om? Hva om jeg hadde valgt annerledes? Hvordan hadde livet mitt vært i dag? Hvor hadde jeg vært? Hva hadde jeg gjort nå? 

Kanskje hadde jeg vært et helt annet sted både fysisk og åndelig, eller hadde jeg egentlig det?

Hva om Maria ikke hadde sagt «la det skje med meg som du har sagt»? Den Hellige Ånd hadde aldri tvunget seg på noen, hadde noen andre fått oppdraget?

Vi tror jo ikke at våre valg kan stoppe Guds plan. Samtidig tror vi vel heller ikke at det er Gud som styrer hva vi velger, at alt som skjer er forutbestemt?

Et kjent sitat fra en av våre populærkulturelle filmer sier: Din fremtid blir hva du gjør den til, så gjør den god! - sitat fra Tilbake til fremtiden

Og vi sier gjerne at våre liv blir til gjennom våre valg.

Hva skal jeg studere? hvor skal jeg studere? hvem skal jeg bli kjæreste med? Hvem skal jeg gifte meg med? Hva skal jeg jobbe med? Hvem skal jeg ansette? Hvordan skal jeg oppdra barna mine?

På alle disse spørsmålene finnes det gjerne mange muligheter, de fleste er moralsk innafor, de fleste virker også fornuftige og rimelige alternativ, men det er likevel kanskje bare et valg som er det beste valget – og problemet vårt er at vi klarer ikke å vite hvilket valg det er. Og jo yngre vi er jo oftere virker det som om vi tar de gale valgene – enig?
Men det betyr jo også at et liv som fullt og helt avhenger av at vi tar de riktige valgene i hvert veikryss, er et umulig livsprosjekt. Og hvis vi virkelig trodde på det ville gitt oss fullstendig panikk og totalt vegring mot å velge noe som helst. Og vi ville ikke klare å slå oss til ro med de valgene vi har tatt - tenk om det ikke var det beste?

På den andre siden, hvis vi i stedet tror at alt er forutbestemt, at det egentlig ikke har noe å si hva vi velger, det som skjer det skjer uansett, hva er da vitsen med å stå opp om morgenen? Hvis våre valg ikke har noe å si fordi fremtiden allerede er planlagt og kommer til å skje akkurat som Gud vil. Hva er da poenget med alle disse valgene og dilemmaene vi møter, er det ikke da bare å kaste mynt på alt vi gjør?

Bibelen holder frem begge disse tankene på en og samme tid, det er et konsept som er for vanskelig for et menneske å omfavne, men det er likevel den virkeligheten Guds ord ber oss om å tro på og stole på. At vi både er 100% frie til å ta våre egne valg, og de får konsekvenser som vi selv må leve med. Og samtidig har Gud 100% kontroll over fremtiden. Ordspråkene 16:4: Alt Herren har skapt, har sin bestemmelse, (…)

Og Romerne 8:28: Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Gud plan er ustoppelig, selv det onde som skjer kan Gud bruke til det gode, til slutt.

Et godt eksempel på dette er Josef. Dere kjenner sikkert historien om Josef og hans brødre. Faren til Josef, Jacob, valgte seg en favoritt blant sine barn, en veldig dårlig avgjørelse. Og Josef var på god vei til å bli selvgod, egoistisk og overfladisk. Og brødrene ble så sjalu og irritert på den eplekjekke og frimodige lillebroren Josef at de planla å drepe han. Josef ble kastet i en brønn, egentlig den første av mange hull som Josef måtte reddes ut fra, og solgt som slave til Egypt. Og hvis du leser historien om Josef så legger du fort merke til hvordan han går fra den ene vanskelige situasjonen til den andre, og Josef roper ut til Gud, men Gud er stille og virker fraværende. Først mange mange år senere går det opp for Josef at Gud har brukt denne motgangen til å redde Josef fra å bli en ufordragelig mann, og at det er på grunn av den Josef har blitt at hele familien hans også blir reddet både fysisk fra sult og psykologisk eller åndelig fra bittherhet, anger og uoppgjort synd.
I Josef sin oppsummering av sitt eget liv sier han: «Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode!»

Hva betyr dette? Vi må aldri aldri aldri tro at Gud ikke er på jobb, uansett hvor mye ondt som skjer, hvor langt borte Gud virker, hvor stille Han måtte være – Gud tenker alt til det gode.

Når Gud gir oss retning i livet, når vi skal ta gode veivalg, så handler det mer om hva som er Guds plan, hva Gud gjør, enn hva Gud kan gi oss.

Som regel tenker vi kanskje at nå skal jeg ta en stor avgjørelser, jeg trenger at Gud forteller meg hva jeg skal gjøre. Det er som om vi sier: Jeg legger mine planer frem for deg Gud, må du velsigne dem og gjøre dem fruktbare.

Tenk hvis Maria hadde kommet med sine fremtidsplaner og bedt Gud om å velsigne dem.

Nei, Gud ber oss heller legge våre gjerninger frem for Ham, og han vil kunne bruke oss i sin plan.
Maria hadde livet på plass, forlovet og med gode fremtidsutsikter både økonomisk og i sitt forhold til Josef, i stedet forpliktet hun seg til å bli Jesu mor – langt fra et enkelt oppdrag, men hun angret ikke.

Når vi kommer frem for Gud gjør vi det ikke for å spørre om råd, vi gjør det for å spørre om hva som er Guds vilje.

Hva tror du gjorde at Maria valgte som hun gjorde da engelen kom på besøk? Og hun mottok budskapet fra Gud?

Hva fikk henne til å utbryte: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt»?

Og senere i lovsangen: "Min sjel opphøyer Herren,
          
    
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
          
    
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom"?

Maria var ikke ukjent med Guds plan, det kommer tydelig frem i alle hvordan hun refererer til GT i hennes svar til engelen og i hennes lovsang.

Maria kjente til profetiene om Messias, hun lengtet nok selv etter den dagen da Gud skulle sende sin frelse til sitt folk. Selv om hun ikke visste hvordan dette skulle skje og hvordan det ville påvirke hennes liv direkte så valgte hun å gå ned den veien basert på sin tro på Gud og hans plan for sitt folk.

Guds ord gir oss visdom til å forplikte våre gjerninger (ikke våre planer) til Gud og gradvis bli en som velger Guds vei = tar gode valg. Blir mer og mer lik Jesus.

 

Spørsmål til samtale:

1. Tror du på at det bare er våre valg som bestemmer fremtiden, eller at fremtiden allerede er bestemt for oss?

2. Har du noen gang tenkt på hva som kan være Guds plan i ditt liv?

3. Tror du det er avgjørende å kjenne Guds plan gjennom Bibelen for å kunne delta i den selv?

4. Hva vil du si er forskjellen på å legge våre planer eller våre gjerninger frem for Gud?

Powered by Cornerstone