I Kristus - Efeserbrevet del 3

I etterkant av alle gudstjenester legger vi ut en andakt, et sammendrag av søndagens tale, som en ressurs til bruk i småfellesskap/bibelgrupper. I tillegg til et sammendrag deler vi også noen spørsmål til samtale og refleksjon. Vårt ønske er å la Guds ord få "jobbe" med oss som menighet og la bibelen bli en del av hverdagen også. Denne andakten er skrevet av Kristian Næss Holm, fra gudstjenesen 6. mars 2022

Visste du det? 

Efeserbrevet kapittel 5

Visste du at ulike kulturer har ulik forståelse av hva det vil si å vite?

I vesten forstår vi gjerne kunnskap som oppbevaring av informasjon. Du vet noe fordi du har lært om det på skolen, kommet frem til en konklusjon gjennom langtekkelig grubling eller kanskje fordi du har googlet. Å vite er en teoretisk disiplin; en oppgave hvor hjernen er stjernen og resten av kroppen bør holde seg i ro. 

Den jødiske forståelsen av kunnskap har derimot et større fokus på erfaring og relasjon. Ved å vite noe, ligger det gjerne en forventning om hengivelse, trofasthet og og intimitet: Kunnskap skal ikke bare oppbevares, men oppleves. 

«Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn,» står det i efeserbrevet 5:1. Vi inviteres til en mer jødisk forståelse av å vite; til å ikke bare oppbevare informasjon i hodet, men til å la de gode nyhetene fylle hjertet, armer og ben.

Visste du at:
Vi er utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt ( Ef1:4)
Vi er velsignet med all Åndens velsignelse (Ef 1:3)
Vi er ikke lenger fremmede eller alene, men adoptert inn Guds familie (Ef 2:19)
Vi kan komme frimodig fram for Gud (Ef 3:12)
Vi har gått fra død til liv (Ef 2:5)

Efeserbrevet er gode nyheter! Spørsmålet blir da hvordan du ønsker å forholde deg til disse nyhetene. Ønsker du å oppbevare kunnskapen i hjernen, eller anvende den med hele kroppen?

 

Spørsmål til samtale og refleksjon:

1. Les gjennom Ef 1-3 og lag enda flere stikkord for hvem vi er i Krisus. 

2. Velg én sannhet fra efeserbrevet og gjenta den for deg selv gjennom den kommende uken.

3. Hvordan kan det se ut å ha Gud som forbilde i din hverdag?

4. I Kristus har vi gått fra død til liv. Gi eksempler på hva det betyr for din livssituasjon.

4. Be om at 

Powered by Cornerstone