Jesus i hverdagen

"Jesus i hverdagen" er epost sendt til hjemmene som en ukentlig ressurs til trosformidling og trosprat rundt kjøkkenbordet eller som en innledning til praten i bibelgruppene/småfellesskapene. Andakten er en kort oppsummering av søndagens tale og på den måten håper vi å nå ut bredere og dypere med det vi som menighet setter fokus på denne uka. Denne uken er det Rune Nordbø som har skrevet andakt og spørsmål til samtale.

Det kristne fellesskapet

Når bibelen skal beskrive hva det kristne fellesskapet er, brukes familien som en modell for hvordan vi skal leve i dette fellesskapet. I det øyeblikk vi begynner å tro på Jesus Kristus blir vi “født” inn i Guds familie. Gud blir vår himmelske Far og vi blir knytte sammen med andre troende søsken over hele verden.  Grunnlaget for felleskapet er at den enkelt tror på Jesus Kristus, tar imot tilgivelse, vender seg bort fra synd og lever et nytt liv preget av Guds kjærlighet i kraft av Den Hellige Ånd.

De første kristne (Apostlenes gjerninger 2.42-2.47)

I begynnelsen av apostlenes gjerninger kan vi lese om når det stakk jødene i hjerte da Peter forklarte hvem Messias var. Jødene lurte på hva de skulle gjøre. “Vend om å la dere døpe i Jesu kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene og dere skal få den Hellige Ånds gave”. Med utgangspunkt i dette, kan vi se på hvordan de aller første kristne levde i et helt unikt fellesskap. De hadde ingen forbilder på hvordan de skulle leve det nye livet, men de forstod at de hadde samme himmelske Far og at det forpliktet dem til å ta vare på hverandre.

 • Trofast Holdt de seg til:
  • Apostlenes lære
  • Fellesskapet
  • Brødsbrytelsen
  • Bønnen
 • De hadde alt felles:
  • Eiendommer og gods
  • Delte etter enhver som trengte
 • Hva slags frukt skapte det?
  • Oppriktig og inderlig glede
  • Lovpriste Gud
  • Møtes regelmessig på tempelplassen og i hjemmene
  • Tegn og under
  • Alle satte pris på dem
  • Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten

Det gamle og nye menneske (Kolosserne 3,1-17)

Bibelen forteller oss at når vi er frelst må sinnet vårt være vendt mot det som er der opp og ikke mot det som er på jorden. Vårt gamle mennesker er skjult i Kristus og vi må bli ikledd det nye menneske. Gud sier vi er utvalgt, helliget og elsket av ham. Derfor skal vi strekke oss etter å vise medfølelse, godhet, tilgivelse, tålmodighet og kjærlighet mot vår neste.  Vi blir oppmuntret til å la Kristi ord få stor plass, være takknemlige til Gud og la alt vi sier og gjør skje i Herren Jesu Navn

Nådegavene (1.korinterne 12,1-12)

Som troende er det viktig at vi har kunnskap om Åndens gaver. Det står at den Hellige Ånd deler ut gaver slik han vil og gir seg til kjenne hos den enkelte slik at det blir til nytte for fellesskapet. Nådegavene er noe som vi må velge å søke etter.

 • Å forkynne visdom
 • Å meddele kunnskap
 • Trosgave
 • Gave til å helbrede
 • Kraft til å gjøre mektige gjerninger
 • Å tale profetisk
 • Å bedømme åndsåpenbaring
 • Tungetale og tydning

 

 

SNAKK SAMMEN

 1. Hva kan vi lære av det første kristne felleskapet og hvordan kan vi praktisere det i dag?
   
 2. Gi eksempler på hvordan vårt sinn kan være vendt mot Kristus og ikke mot verden?
 3. Hvordan kan vi legge av det gamle og la det nye menneske vokse frem?
 4. Hva tenker du når du hører om hvordan vi som Kristne skal leve i fellesskap?
   
 5. Hva tenker du om disse nådegavene som er nevnt i ukens andakt?
 6. Er gavene noe du “streber” etter?
 7. Hvordan kan vi som fellesskap legge til rette for at vi skal våge å praktisere nådegavene?

 

BIBELVERS Å LÆRE SEG UTENAT

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.

Apgj. 2:42

BLI MED Å BE

 • Bønn for troende (Efeserne 3,14-20)

  Til slutt vil jeg oppmuntre hver enkelt i menigheten om å bøye knær for Faderen og be denne bønnen for fellesskapet i Lillesand frikirke.

  “Derfor bøyer mine knær for faderen, han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og jord.

  Jeg ber om at Han som er så rik på herlighet,

  Må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og Ånd,

  så Kristus ved troen kan bo i deres hjerte og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.

  Da kan dere sammen med alle de Hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden.

  Ja kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte,

  Og bli fylt av hele Guds fylde.

  Han som virker i oss med sin kraft,

  Og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår.”

UKENS AKTIVITET

Fortell hvernadre hva dere synes de andre i familien er gode på. Gi hverandre oppmuntringer og snakk om hva det gjør med dere og med fellesskapet dere har.

 

Powered by Cornerstone