Jesus i hverdagen

UKENS ANDAKT UKE 3 – Rettferdighetens brynje

«Det er urettferdig!!!» roper barna mine hvis en av søsknene har fått noe de selv ikke har fått. Det skjer stadig vekk, selv om vi prøver så godt vi kan å jevne det ut likt mellom våre barn. Vi lærer fort at livet er urettferdig, at vonde ting rammer helt tilfeldig og noen er heldigere enn andre. Bare tenk hvor stor forskjell det er å bli født i Norge i stedet for f.eks. i Nord Korea. Verdens ressurser er ikke delt rettferdig mellom oss mennesker. Verden er urettferdig. Og vi mennesker er av natur ikke rettferdige.

Fariseerne på Jesu tid var opptatt av rettferdighet og de påla mennesker strenge regler for hva som måtte til av religiøse gjerninger og offer for å kunne kalle seg rettferdig. Det var snakk om lover som svært få, om noen, kunne klare å holde seg til. Men selv de som regnet seg som rettferdige må ha kjent på en utilstrekkelighet inni seg, når det gjelder å leve bare rettferdig og godt.
Det var kanskje dette Nikodemus, en av fariseerne og rådsherrene på Jesu tid, kjempet med i tankene sine når han oppsøkte Jesus om natten for å få svar på hvem Jesus var.
Han hadde sett Jesus gjøre mirakler og han hadde hørt Jesus undervise, Nikodemus forstod at Jesus måtte være kommet fra Gud og kanskje var han redd for å bli avslørt for sin egen urettferdighet og utilstrekkelighet i forhold til loven? Jeg vet ikke, men Jesus beroliger Nikodemus med at menneskesønnen ikke er kommet for å dømme verden, men for å frelse. Så kommer kanskje Jesu med sitt mest kjente sitat: «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Vår rettferdighet kommer altså ikke av våre gjerninger og forsøk på selvrettferdiggjørelse, den kommer av troen på Jesus. Troen er altså det som gjør oss rettferdige for Gud, ikke våre gjerninger.

Så hva er det Paulus snakker om når han ber oss kristne om å klé oss med rettferdighetens brynje, som en del av Guds fulle rustning? En rusting som beskytter oss i hverdagen.

Brynjen dekker det mest sårbare på kroppen – brystet og hjertet. Den er som et panser som beskytter selve livet. Ordspråkene (4:23) sier noe om dette: «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det». Livet utgår fra hjertet og Guds ord lærer oss at det avgjørende for vårt åndelige liv er troen. Paulus skriver i Romerbrevet (10:10): «Med hjertet tror en til rettferdighet …». Og i det første kapitlet (v. 17): «Den rettferdige av tro skal leve».

Å klé seg med rettferdighet handler altså ikke om å prøve så godt en kan å leve rettferdig og rett. Det kan vi vel bare innrømme at hadde blitt en dårlig og mangelfull beskyttelse, en brynje med mange hull.
I stedet handler dette om at vi ved troen har blitt rettferdige for Gud, en rettferdighet som er 100% skuddsikker mot fiendens piler. Så denne uken kan du minne deg selv på at du med frimodighet kan tre frem for Gud når du ber – for i Guds øyne er du 100% rettferdig gjennom troen på Jesus – Guds Sønn.

SNAKK SAMMEN

  1. Går det an for et menneske å være helt rettferdig? Hvorfor/hvorfor ikke?
  2. Å klé seg i rettferdighetens brynje handler altså om å tro på Jesus. Troen gir oss dermed beskyttelse av det viktigste i livet. Opplever du noen ganger i din hverdag at troen på Jesus gir deg beskyttelse? 
  3. I etikken defineres rettferdighet bl.a. som den type forhold der "alle mottar det de fortjener"? Hvordan tror dere verden/deres liv hadde sett ut dersom alt hadde vært rettferdig? 

 

BIBELVERS Å LÆRE SEG UTENAT

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

– Joh 3:16

BLI MED Å BE FOR

  • Be for Vahid som har saken sin om oppholdstillatelse til behandling i UNE denne uken
  • "Jesus i hverdagen" - utfordringen.
  • Planlegging og oppstart for friMat
  • Ledere i barnekirken
  • Alpha
  • Menigheten vår
  • Lillesand

UKENS AKTIVITET

Også denne uken og de neste 2 ukene utfordrer vi dere til å prøve fribus "Tro i hjemmet-bingo". I denne bingoen er det mange ulike forslag til hva dere kan gjøre sammen som familie (ikke la det stoppe dere hvis dere ikke har barn i hus, gjør den som par eller alene). Print den ut og sett i gang. Du får bingo når du har klart 6 ruter i rekke eller på skrå. På baksiden er det forslag til bibelfortellinger, sanger å lytte til, bønner som dere kan be og en felles aktivitet. I slutten av januar blir det premier til alle som har fått bingo.

BINGO FORSIDE          BINGO BAKSIDE

 

 

Powered by Cornerstone